autrementditeditions@yahoo.fr   Place des archers, 3   B-7000 MONS - Belgique +32 (0)476 64 49 88 +32 (0)65 31 73 76
  •  
  •  
  •  

NEDERLANDS
 
Autrement dit
Place des archers, 3.
7000 MONS - Belgique.
+ 32 (0)476 64 49 88 + 32 (0)65 31 73 76
autrementditeditions@gmail.com
autrementditeditions@yahoo.fr
 

 

Boeken op audiocasette, cd en MP3 zijn de produkten van de Frans-Belgisch uitgeverij "Autrement dit" - "Anders gezegd".

Deze uitgeverij van audio-boeken richt zich op het vastleggen van meesterwerken uit de Franse en buitenlandse literatuur op geluidsdragers

De uitgeverij bestaat nog niet zo lang, haar catalogus omvat evenwel een breed spectrum van romans, gedichten, historische beschouwingen en wetenschappelijke analyses.

In de catalogus is een variëteit opgenomen aan bloemlezingen van poëzie (onder andere thematische gedichten bundels) als ook klassieke en moderne- muziek en hedendaagse Franse, Spaanse en Portugese chansons. Kortom: voor elk wat wils!

Zie onderstaand.

Onze audio-boeken worden gebruikt en geroemd door:

" Taal- en cultuurliefhebbers die verloren momenten in de auto willen benutten. Veel forenzen zijn van mening dat hun reistijd met een audio-boek hun culturele pauze van de dag wordt.

" Huismannen en vrouwen die tijdens routine klussen als strijken en afwassen een luister moment vinden.

" Blinde, slechtziende en oudere mensen die graag naar een mooie stem luisteren die hen voorleest, zoals vroeger een gezelschapsdame dat deed.

" Docenten in eigen- en vreemde talen die met de audio-boeken kans zien jongeren te interesseren voor mooie teksten, goede uitspraak en het plezier te doen ervaren van de veelzijdigheid en rijkdommen van de geschreven taal in gesproken vorm.

" Musea en bibliotheken

In het Nederlands zijn beschikbaar de volgende werken:

Victor HUGO, Indrukwekkend België met de stem van Francis VERDOODT Een keuze uit de mooiste brieven geschreven door de grote dichter gedurende zijn verblijven en zwerftochten in België. 1 CD 19,99 EURO

Erostratos van W.M.ROGGEMAN Cyclus van erotische gedichten gelezen door Francis VERDOODT en Alain CARRE, een tweetalige CD Nederlands-Frans begeleid door sarabandes van BACH geïnterpreteerd op cello door C.LANORD. 1CD 19,99 EURO

Willem M. Roggeman is één van de meest vertaalde dichters uit Vlaanderen. Hij wordt ook regelmatig uitgenodigd op internationale poëzie festivals o.m. in Nederland, Italië, Ierland, Macedonië, Canada en Zuid-Afrika. Hij schreef vooral poëzie, maar ook romans, verhalen, essays en toneel.

" Erostratos " is een cyclus van negen erotische gedichten, waarin hij op een sublieme, esthetische en zinnelijke wijze hulde brengt aan de vrouw. In deze gedichten heeft hij elementen van de oude Griekse mythe van Erostratos verwerkt.

Lof der zotheid van ERASMUS met de stem van F. VERDOODT. 1CD 19,99 EURO

Il Principe van MACHIAVELLI met de stem van F. VERDOODT CD 19,99 EURO

Hoe onze audio-boeken krijgen?

De audio-boeken van "Autrement dit - Anders gezegd" worden in alle goede boekhandels bezorgd door P.A.S. Diffusie, Fierlandstraat 119, B - 1190 Brussel Fax +32 2 772 60 15

Onze audio-boeken zijn te bestellen door uw bestelling per brief, e-mail of telefoon door te geven en vervolgens voor elk audio-boek het benodigde bedrag over te maken op de volgende rekening van Dexia (GKCCBEBB) 068-2356423-29 met vermelding van de gewenste titels en van uw adres. De audio-boeken worden na ontvangst van uw betaling gestuurd, de frankeerkosten binnen Europa nemen wij voor onze rekening.

Aarzel niet om informatie te vragen over onze diverse uitgaven en de didactische mogelijkheden ervan.

Accueil | Ajouter Autrement dit | Votre commande | Contact